Perforacions de pous

  • Realitzem perforacions de pous d'aigua.
  • Perforacions per instal·lacions geotèrmiques.
  • Venta d'equips de bombejament submergibles.
  • Gestions i tramitacions de documentacions legals...

Garantia i Manteniment

  • Garantia d'aigua amb cabdal d'aforament.
  • Manteniment del seu pou.

Legalitat i normativaLa llei d'aigües subterrànies mitjançant perforacions o pous a la propietat...